opratat.se – kan förhindra ohälsa

Sidan opratat.se tar upp tankar och känslor som man kanske inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. På webbsidan finns 18 kortfilmer om svårpratade ämnen och många berättelser om hur det kan bli lättare att prata. Om hur andra barn och vuxna har tänkt och gjort.

”I skolan tycker de jag är konstig, ingen vill vara med mig. Föräldrarna orkar inte lyssna, de är trötta och har mycket att göra.” Så inleds en av de tecknade filmerna på opratat.se. Men morfar har tid.

På sidan får man bekräftelse på att ”jag” inte är ensam. Man ser och hör hur andra i liknande situationer tänker. Det kan hjälpa för att våga börja prata mer med varandra i familjen. På sidan finns också spel om känslor. Och bilderböcker som kan ge insikt och nya idéer. Får barn inte förklaringar så gissar barnen sig till hur saker hänger ihop. Men gissningarna kan vara betydligt värre verkligheten.

Olika verksamheter som träffar barn och familjer har börjat använda opratat.se. Några röster:

”Äntligen! Ett sånt här stöd har jag saknat länge. Med det här materialet kan jag och mitt barn börja prata och tänka tillsammans.” Så sa en förälder som börjat titta på innehållet i opratat.se och som länge känt sig ensam i hur man kan prata med sitt barn om svåra saker.
Kurator inom Elevhälsan

”Opratat är bra samtalsstöd för familjer – och för oss. När barnet ser en film kan hen prata i tredje person. Behöver inte bli personlig, behöver inte prata om sig.”

”Bra för att bryta tabun – som fortfarande finns.”

”Materialet signalerar att det inte är farligt att prata utan att det är bra att prata!”
Pedagoger på skola

Sidan översätts till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Vill du veta mer om opratat.se och samtidigt kunna chatta har du chansen 25 oktober kl 13:30 – 14:45.

Läs mer och anmäl dig här.