Ställ din fråga till Specialpedagogen!

Ullabritta Engström, Specialpedagog

På Nypon förlags hemsida svarar specialpedagogen Ullabritta Engström på frågor från lärare och bibliotekarier. Ullabritta har lång erfarenhet av elever med läs- och skrivsvårigheter.

– För att få med svaga elever i läs- och skrivutvecklingen är det viktigt att möta eleverna där de befinner sig och ta fasta på deras intressen. Ofta kan den bästa vägen till läsandet gå via skrivandet, att få uttrycka sina tankar och funderingar i skrift. Som pedagog kan man stödja med böcker, kanske faktaböcker, som intresserar, säger Ullabritta.

Hon menar att det är nödvändigt att eleven förstår att den egna inställningen är viktig. Eleven måste bli motiverad att läsa för att vilja läsa.

Biblioteket viktigt
En intresserad bibliotekarie är en ovärderlig hjälp för alla elever, och för pedagoger som arbetar med läs- och språkutveckling. Med en skolbibliotekarie som är stationerad på skolan blir uppdraget så mycket större och så mycket bättre. Bibliotekarien har möjlighet att lära känna eleverna och förstå deras olika behov. Närheten gör också att uppdraget kan bli mer komplett.

– Bokpresentationer, boksamtal, författarbesök med både för- och efterarbete, ”slink in” på en rast; ja, möjligheterna är oändliga. De personliga mötena som ger möjlighet till samtal och reflektioner kring en läsupplevelse är ovärderliga, säger Ullabritta.

Skolbibliotekarien guld värd!
Att hjälpa till att plocka fram lämplig litteratur med olika svårighetsgrad inför ett temaarbete, att söka en skönlitterär läsupplevelse tillsammans med en elev, ja att finna olika vägar in i texter i dagens digitaliserade samhälle, är en viktig uppgift för såväl skolbibliotekarier som dem som jobbar på folkbiblioteket.
– Hoppas att satsningen på skolbiblioteken innebär att alla skolor och alla elever får den handledning som en erfaren bibliotekarie kan erbjuda. En engagerad skolbibliotekarie är guld värd! avslutar Ullabritta Engström.

Här kan du kan ställa en fråga till Ullabritta Engström om läs- och språkutveckling.

Och här kan du se hennes tidigare svar eller se tidigare frågor och svar!