RAMP Schema, 10-pack - Nypon Förlag

Mobile Menu

RAMP Schema, 10-pack

Av Gunilla Lindblom

10 stycken individuella scheman i materialet RAMP. RAMP ger dig som pedagog möjlighet att observera och dokumentera motoriken och perceptionen hos barn i förskolan. Materialet dokumenterar områdena auditiv perception, visuell perception, kinestetisk perception, taktil perception, finmotorik och motorik – rörelse. Läs mer »

105 kr

-
+

Produktdetaljer

  • ISBN/best.nr:
  • 9789186447847
  • Moms:
  • 6%

Mer om boken RAMP Schema, 10-pack

Vi vet alla hur viktigt det är att se till hela barnets utveckling. Också den motoriska och perceptuella förmågan är av största betydelse.

RAMP fyller bland annat en viktig funktion i arbetet med barn som behöver särskilt stöd. Om man tidigt kan identifiera svårigheter och erbjuda stöd kan man underlätta för barnets fortsatta skolgång.

Förutom schemat består RAMP av en handbok, ett gruppschema och en uppföljningsbok. Materialet är utvecklat av specialpedagogen Gunilla Lindblom. Det har under flera års tid provats på en grupp förskolor i Ljungby kommun.

Ladda ner kompletterande material

Här nedan hittar du länkar till kompletterande material till just den här boken.