Alla är med, Schema, 10-pack - Nypon Förlag

Mobile Menu

Alla är med, Schema, 10-pack

Av Leidland och Löge

Produkten är slutsåld och har utgått ur sortimentet. Tio stycken scheman till i dokumentationsmaterialet Alla är med. Materialet visar barnens utveckling inom områdena språk, socioemotionell utveckling, lek, trivsel, vardagsaktiviteter, uppfattningsförmåga och motorik. Läs mer »

Slut i lager

Produktdetaljer

  • ISBN/best.nr:
  • 607500
  • Moms:
  • 6%

Mer om boken Alla är med, Schema, 10-pack

Produkten är slutsåld och har utgått ur sortimentet.

Alla är med följer det enskilda barnet från 1–6 år i cirkelschemat. Genom en rad påståenden kan man ta ställning till om barnet följer en förväntad utveckling i förhållande till sin ålder, eller om det finns områden som förskolan bör vara uppmärksam på och arbeta extra med.

Materialet ger en samlad bild av det enskilda barnets utveckling, men också av barngruppen som helhet. Genom att samla observationerna av en så stor mängd områden på samma ställe får man ett bra underlag för sin pedagogiska planering. Materialet är också ett stöd i planeringen av utvecklingssamtal. Eftersom schemat följer barnet upp till 6 års ålder kan det också vara ett bra underlag i överlämnandet mellan förskola och skola.

Alla är med är framtaget av en forskargrupp i Norge och används sedan flera år på förskolorna i Norge.

Ladda ner kompletterande material

Här nedan hittar du länkar till kompletterande material till just den här boken.